Prawo pracy 

Prawo pracy 

Kancelaria reprezentuje Klientów we wszelkich sprawach rozpoznawanych przez sądy pracy, zarówno po stronie pracowników, jak również pracodawców. Oferta obejmuje m.in. postępowania:

– zapłatę zaległej płacy oraz innych składników wynagrodzenia,
– ustalenie stosunku pracy,
– przywrócenie do pracy,
– odszkodowanie za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę,
– odszkodowanie za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem z rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia,
– odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji,
– naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu,
– mobbing.

Umów Spotkanie!