Prawo Cywilne

Prawo Cywilne

Kancelaria reprezentuje Klientów w szerokim wachlarzu postępowań cywilnych, w tym m.in. w postępowaniach o zapłatę, o ustalenie stosunku prawnego, w sporach na tle umów najmu i dzierżawy, o dzieło, o roboty budowlane, umów zlecenia, darowizn i pożyczek, w sporach sprzedażowych, w tym także w zakresie reprezentacji konsumentów w sporach z przedsiębiorcami. 

Oferta, obok reprezentacji w postępowaniach sądowych, obejmuje także przygotowywanie projektów umów oraz dokumentacji do ich zawarcia, przygotowywanie opinii prawnych w sprawach mających za przedmiot stosunki cywilne, prowadzenie negocjacji w przedmiocie zawarcia i wykonania umów cywilnoprawnych, a także doradztwo w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów na tle zobowiązań cywilnoprawnych.

Umów Spotkanie!