Nieruchomości / Prawo Rzeczowe 

Nieruchomości / Prawo Rzeczowe 

Adwokat posiada szczególnie rozbudowane doświadczenie w zakresie spraw mających za przedmiot prawa do nieruchomości, rozwijane zarówno w sprawach Klientów indywidualnych, jak również jako stały pełnomocnik podmiotów gospodarczych zajmujących się fachowym obrotem na rynku nieruchomości. 

Oferta Kancelarii obejmuje m.in. reprezentację w sprawach:

– ustalenie stanu prawnego nieruchomości
– zasiedzenie
– zniesienie współwłasności
– wydanie nieruchomości
– przywrócenie posiadania oraz zaprzestanie naruszeń
– służebności (w tym służebność przesyłu)
– odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości
– odszkodowanie za wywłaszczenie oraz zwrot wywłaszczonych nieruchomości
– opłaty adiacenckie oraz planistyczne

Kancelaria posiada doświadczenie w reprezentacji wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni oraz poszczególnych ich członków w szerokim spektrum postępowań z zakresu wspólnego użytkowania nieruchomości, w tym postępowań o uchylenie lub ustalenie nieistnienia uchwał wspólnot mieszkaniowych, o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu, o wykonywanie zarządu nieruchomością wspólną, o zarząd przymusowy itp. 

Umów Spotkanie!