Prawo Karne

Prawo Karne

Kancelaria dysponuje rozległym doświadczenie w zakresie obrony Klientów w postępowaniach karnych oraz karnoskarbowych. Zastępstwo obejmuje ochronę na etapie postępowania przygotowawczego – w tym ewentualne negocjowanie wymiaru kary i środków karnych oraz mediacja z osobami pokrzywdzonymi w wyniku przestępstw – postępowania sądowego oraz w postępowaniach po uprawomocnieniu się wyroku (o przerwę w karze, o odroczenie wykonania kary, o dozór elektroniczny itp.).

Kancelaria realizuje także zadania związane z ochroną osób pokrzywdzonych przestępstwami. Oferta w tym zakresie obejmuje występowanie w sprawach w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego oraz oskarżyciela prywatnego, posiłkowego i subsydiarnego.

Umów Spotkanie!