Odszkodowania / Ubezpieczenia

Odszkodowania / Ubezpieczenia

Adwokat posiada szerokie przygotowanie w reprezentacji Klientów w sporach z ubezpieczycielami, tym bardziej wszechstronne, iż pogłębione przez doświadczenie w obsłudze adwokackiej zakładów ubezpieczeń. Reprezentacja Klientów w sporach na tle umów ubezpieczenia obejmuje m.in. postępowania w sprawach szkód komunikacyjnych, szkód pracowniczych, medycznych, roszczenia z umów odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców oraz osób wykonujących wolne zawody:

– odszkodowanie za szkodę majątkową (w tym naprawa pojazdu, utrata wartości handlowej pojazdu, najem pojazdu zastępczego),
– zadośćuczynienie z tytułu uszczerbku na zdrowiu, za doznaną krzywdę,
– odszkodowanie z tytułu kosztów leczenia,
– zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej,
– odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej,
– rentę.

Umów Spotkanie!