O kancelarii

Pracujemy dla Ciebie

Kancelaria Adwokacka adwokata Piotra Jakuba Russek świadczy obsługę prawną klientów indywidualnych, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz instytucji.

Obsługa klientów indywidualnych obejmuje doradztwo w sprawach pozaprocesowych oraz reprezentację sądową w sprawach cywilnych, karnych (w tym karnoskarbowych), rodzinnych, spadkowych, administracyjnych i z zakresu prawa pracy. Doświadczenie adwokata pozwala na kompetentne prowadzenie spraw z zakresu nieruchomości, zobowiązań, ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczeń społecznych, sporów pracowniczych oraz w sprawach przed organami administracji publicznej, w tym wobec organów samorządu terytorialnego. Wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi towarzystw ubezpieczeniowych oraz osób poszkodowanych gwarantuje skuteczne reprezentowanie interesów osób poszkodowanych w dochodzeniu od ubezpieczycieli roszczeń ze szkód majątkowych i osobowych.

Adwokat Piotr Jakub Russek posiada doświadczenie obejmujące stałą obsługę podmiotów gospodarczych, w tym konsultowanie i negocjowanie umów handlowych, obsługę sporów gospodarczych, doradztwo w zakresie prawnych aspektów działalności gospodarczej. Kancelaria realizuje zadania związane z dochodzeniem należności, reprezentacją Klientów w sporach przed sądami gospodarczymi, w sporach konsumenckich, w sprawach dotyczących rejestracji i przekształcania spółek prawa handlowego, w tym doradztwo w zakresie prawnego ukształtowania struktury przedsiębiorstwa.

Adwokat Piotr Jakub Russek

Adwokat Piotr Jakub Russek w latach 2005-2010 odbył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, które ukończył z wyróżniającym wynikiem. W roku 2011 rozpoczął aplikację adwokacką przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej i od tego czasu nieprzerwanie wykonuje czynną pracę zawodową, początkowo (do 2013 roku) ze statusem aplikanta adwokackiego, a następnie jako adwokat. W toku aplikacji wykonywał pracę w szeregu znanych kancelarii adwokackich na terenie Trójmiasta, której przebieg skupiony był wokół zagadnień z kręgu prawa ubezpieczeń majątkowych oraz sporów na tle praw rzeczowych i zobowiązań. Po złożeniu egzaminów zawodowych kontynuował praktykę w zespole prawników, a od 2014 roku prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką z siedzibą w Sopocie przy Al. Niepodległości 742. Zainteresowania zawodowe adwokata koncentrują się na sprawach związanych z nieruchomościami oraz obsługą sporów gospodarczych. Posiada on również szerokie doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw karnych (w tym karnoskarbowych), rodzinnych, spadkowych, administracyjnych i z zakresu prawa pracy. Adwokat świadczy usługi na rzecz osób indywidualnych i podmiotów gospodarczych.

Dlaczego my ?

Jako kancelaria dajemy niewymierne korzyści dla Ciebie i twoich bliskich.

Jesteśmy zarejestrowaną kancelarią

Adwokat posiada uprawnienia do występowania we wszystkich rodzajach postępowań procesowych i pozaprocesowych.

Oferujemy profesjonalne doradztwo i reprezentację

Gwarancją sukcesu są wysokie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe adwokata.

Zapewniamy komfort klienta

Rozmowy z Klientami prowadzone są warunkach zapewniających przyjazną atmosferę i zachowanie poufności.

Umów Spotkanie!