Cudzoziemcy

Cudzoziemcy

Adwokat dysponuje rzetelnym przygotowaniem oraz praktyką w zakresie reprezentacji cudzoziemców w sprawach postępowań administracyjnych przed Urzędami Wojewódzkimi, dotyczących:

– zezwoleń na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy
– zezwoleń na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej
– zezwoleń na pobyt czasowy dla członków rodzin cudzoziemców i obywateli RP
– zezwoleń na pobyt stały
– zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Umów Spotkanie!